Lůžková část

 

 

Oddělení A

Na oddělení A KOTPÚ jsou hospitalizováni převážně pacienti s ortopedickými onemocněními – po operacích totálních endoprotéz (kyčelního, kolenního, ramenního kloubu), po dalších operačních výkonech (plochonoží, vbočený palec, tenisový loket, nádory aj.).

Oddělení C

Toto oddělení je rozděleno na dvě části – pro dospělé pacienty a pro dětské pacienty. Část pro dospělé pacienty slouží k hospitalizaci pacientů s ortopedickými onemocněními – po operacích totálních endoprotéz (kyčelního, kolenního, ramenního kloubu), po dalších operačních výkonech (plochonoží, vbočený palec, tenisový loket, nádory aj.). Část pro dětské pacienty slouží k hospitalizaci dětských pacientů (do 18. roku věku) s ortopedickými onemocněními (vrozené vady kyčelního kloubu a nohou, nezhoubnými nádory, synovialitidy kloubů, osteomyelitidy a další) a zároveň i k hospitalizaci dětí s veškerými úrazy. U dětí do 6 let je umožněna hospitalizace s rodičem, u starších dětí pak dle kapacity oddělení.

Oddělení septické

Slouží k hospitalizaci pacientů se záněty pohybového ústrojí nejrůznějšího původu, které se nám za použití nejmodernějších metod a ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie daří ve většině případů zvládnout.

Oddělení jednodenní chirurgie

Slouží k hospitalizaci pacientů po provedených artroskopických výkonech (jednoduchých- diagnostických i složitých rekonstrukčních) kolenního, ramenního, kyčelního, loketního či hlezenného kloubu. Doba hospitalizace je zde zkrácena pokud stav pacienta dovolí pouze na jednu noc po operačním výkonu.

Oddělení B

Slouží k hospitalizaci pacientů s úrazy do 65. roku věku. Je zde zajištěna nejen péče o pacienty s izolovanými úrazy pohybového ústrojí, ale i další komplexní péče u pacientů s polytraumaty.

Oddělení E

Oddělení gerontotraumatologie slouží k hospitalizaci pacientů s úrazy nad 65 let věku. Zajišťuje péči o tyto pacienta s přihlédnutím k faktoru vyššího věku a s tím spojenými problémy. Je zde zajištěna navazující péče ve spolupráci s geriatrickými odděleními.

Oddělení JIP

Jednotka intenzivní péče Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí byla zřízena po přestěhování kliniky do lochotínské části areálu fakultní nemocnice. Disponuje osmi monitorovanými lůžky. Je zde zajištěna intenzivní péče o pacienty po náročných ortopedických a traumatologických operacích (totální endoprotézy, operace páteře, operace zlomenin pánve a stehenní kosti), dále zde pokračuje intenzivní péče o pacienty s mnohočetnými poraněními po převzetí z Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. V neposlední řadě je zde zajištěno sledování pacientů s nejrůznějšími komplikacemi rozvinutými za hospitalizace (dechové, oběhové, srdeční a jiné komplikace). Naše jednotka intenzivní péče je vybavena moderními přístroji, které zajišťují sledování životních funkcí pacientů, dále moderními lůžky s matracemi, které snižují riziko vzniku proleženin. Disponujeme též přístrojem, který umožňuje zvedání a přemísťování nepohyblivého pacienta. Na oddělení je kromě permanentní lékařské péče a péče školených všeobecných zdravotních sester a ošetřovatelského personálu zajištěna též každodenní rehabilitace pacientů fyzioterapeuty s přihlédnutím k příslušnému onemocnění pacienta.