V roce 1945 bylo založeno ortopedické oddělení ve Všeobecné nemocnici v Plzni pod vedením Doc. MUDr. Polívky. Ve stejné době byla v Plzni založena LF UK jako pobočka Karlovy univerzity a tím se dosavadní nemocnice stala fakultní a krajskou nemocnicí a ortopedické oddělení její součástí. Probíhala zde také výuka mediků. 1. 9. 1967 bylo ortopedické oddělení přeměněno na Ortopedickou kliniku. V období přednosty Prof. MUDr. Koudely pak byla iniciována změna názvu na Kliniku ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, který plně vystihuje veškeré spektrum péče, kterou naše klinika poskytuje.